Whiplash en letsel

Als advocaat letselschade te Amsterdam verlenen wij rechtshulp in geval van whiplashachtige / whiplash klachten. Omdat deze moeilijk zijn te objectiveren (vast te stellen), leidt dit in veel zaken tot een discussie over het causale verband tussen die klachten en het ongeval. Niet objectiveerbare klachten zijn niet op een MRI – scan te zien en dus niet vast te stellen. In een deelgeschil bevestigt rechtbank Utrecht in haar uitspraak dat medische en juridische causaliteit twee verschillende begrippen zijn.

http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BX5657

Het  oordeel ten aanzien van de vraag of er causaal verband bestaat tussen klachten en beperkingen is geen medisch oordeel maar  een juridisch oordeel. Het is dus aan de jurist-rechter voorbehouden. Als er niet kan worden toegerekend, omdat er geen causaal verband met het ongeval kan worden aangenomen is de schade ook niet verhaalbaar. Het enkele feit dat de whiplashklachten waaraan het slachtoffer lijdt medisch moeilijk of niet objectiveerbaar zijn, betekent dus niet dat daarom de klachten niet aan een (verkeers)ongeval kunnen worden toegerekend. De rechtbank overweegt dat voor het aannemen van (juridisch) causaal verband voldoende is dat de klachten, niet ingebeeld, niet voorgewend en niet overdreven zijn.  Het slachtoffer moet dit wel bewijzen.  De rechtbank overweegt dat voor het aannemelijk maken dat om reëel klachten de volgende punten van belang zijn:

  • een aanrijding van achteren leidt niet zelden tot het ontstaan van whiplashklachten;
  • de deskundige (een neuroloog) heeft een diagnose whiplash kunnen stellen, waarmee het realiteitsgehalte van de door het slachtoffer geuite klachten voldoende aannemelijk is;
  • uit niets blijkt dat de klachten worden geaggraveerd (overdreven).

Dat de reële klachten aan het ongeval/ aanrijding kunnen worden gerelateerd volgt uit:

  • dat de gezondheidsklachten vanuit het verkeersongeval verklaard kunnen worden;
  • het rapport van de deskundige waaruit is af te leiden dat het slachtoffer pas sinds het ongeval de klachten heeft;
  • het feit dat  een alternatieve verklaring voor het ontstaan en in stand blijven van de klachten ontbreek.

Als de  juridische causaliteit aan de hand van bovenstaande factoren– ondanks het ontbreken van neurologisch vaststelbare beperkingen – komt vast  te staan, zal een deskundige (bijvoorbeeld een verzekeringsarts) om de schade te bepalen de beperkingen in kaart moet brengen. Een letselschade advocaat kan het slachtoffer adviseren bij het in kaart brengen van de schade. Neem daarvoor contact op met een van onze advocaten letselschade.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met een van onze advocaten.