Turks recht

Wij adviseren u over Turks recht. De afgelopen jaren zijn de contacten met Turkije in een stroomversnelling geraakt, waardoor er met name een toename valt te bespeuren van commerciële activiteiten en de aankoop van onroerend goed in Turkije door Nederlanders.

Kennis van het Turks recht

Helaas is menigeen er niet zonder kleerscheuren vanaf gekomen, doordat er vaak door de taalbarrière en gebrekkige kennis van het Turks recht misverstanden zijn ontstaan tussen koper en verkoper.

Wet en regelgeving in Turkije

Als u in Turkije commercieel actief wil zijn raakt u al snel geconfronteerd met een groot aantal beslissingen. De eerste en meest belangrijke keuze die gemaakt moet worden is: welke rechtspersoon kiest u. De rechtsvormen die het Turks recht kent, zijn enigszins vergelijkbaar met Nederlandse rechtsvormen, maar er zijn wel degelijk verschillen.

Deskundige rechtsbijstand

Als u overweegt onroerend goed te kopen in Turkije is het verstandig dat u zich goed laat begeleiden door een deskundige, die op de hoogte is van het Turks recht. Doordat mr. Erdogan Tuzkapan een Turkse achtergrond heeft, een breed zakelijk netwerk heeft en meertalig is, is hij de aangewezen persoon om u deskundig te adviseren over het Turks recht. Mr. Erdogan Tuzkapan kan veel voor u betekenen door zijn vakbekwaamheid en ruime ervaring op dit gebied in Turkije.

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via onderstaand formulier.