School aansprakelijk voor struikelen leraar op kamp?

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 22 juli 2014 de vraag beantwoord of een school de schade van een lerares, die tijdens een schoolkamp was gestruikeld en gewond was geraakt, moet vergoeden.

Docent

Betrokkene was als docent werkzaam bij een ROC. Voor de eerstejaarsstudenten van het ROC wordt jaarlijks een introductiekamp georganiseerd. De lerares was in het nachtelijk donker gestruikeld over een scheerlijn van een tent en daarbij ongelukkig terecht gekomen met als gevolg een wond aan het linkerbeen en een gebroken arm.

Daarvoor stelde zij de school, als werkgever, aansprakelijk.

Zorgplicht werkgever

Het Hof moest de vraag beantwoorden of ROC haar zorgplicht als werkgever was nagekomen. Deze zorgplicht heeft volgens het Hof een ruime strekking. Weliswaar beoogt de de zorgplicht van de werkgever geen absolute waarborg tegen het gevaar van arbeidsongevallen, maar er mag niet te snel worden aangenomen dat de werkgever aan de zorgplicht heeft voldaan, aldus het Hof.

Maatregelen

Welke maatregelen de werkgever moet nemen, hangt af van de omstandigheden van het geval.

Het Hof oordeelde dat het struikelen over een scheerlijn van de tent geen inherent veiligheidsrisico was. Bovendien was de lerares op de hoogte van de situatie ter plaatse, omdat zij eerder als begeleider was meegegaan met het introductiekamp dat plaats vond op dezelfde locatie.

ROC had verder maatregelen getroffen om de kans op struikelen over de scheerlijn te verkleinen, door zaklampen ter beschikking te stellen. Bovendien waren de scheerlijnen van fluorescerend materiaal. Ook was de tent geplaatst op een grondzeil dat zo groot was dat de haringen in het grondzeil waren geslagen zodat degene die de tent naderde kon horen dat hij of zij in de buurt van de tent kwam. Op basis van dat alles meende het Hof dat van ROC in redelijkheid geen verdergaande maatregelen konden worden gevergd, zoals verlichting van het kampeerterrein.

Het hof kwam tot de conclusie dat ROC genoegzaam heeft aangetoond dat zij aan haar zorgplicht heeft voldaan. De vordering werd afgewezen.

Conclusie

Een werkgever is aansprakelijk voor de schade die een werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij de werkgever kan aantonen dat hij zijn zorgplicht is nagekomen of de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

Daarbij heeft een werkgever ook een zorgplicht in situaties die buiten de directe werksfeer vallen maar met het werk verband houden, zoals zakenreizen, bedrijfsuitjes en survival weekends.

Om aan de zorgplicht te voldoen, moet een goed werkgever alle maatregelen nemen die nodig zijn om te voorkomen dat werknemers tijdens hun werkzaamheden schade lijden. In dit geval kon ROC aantonen dat zij had voldaan aan deze zorgplicht.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met een van onze advocaten.