Personen- & familierecht

Als advocaat Personen- en familierecht te Amsterdam verlenen wij rechtshulp bij problemen met samenwonenden, gehuwden, familie, kinderen en ouders. Deze kwesties zijn geregeld in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek of verdragen, zoals het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

Het is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met afstamming, geboorte, huwelijk- en echtscheiding en andere zaken in verband met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen.

Wij staan u bij als advocaat familierecht als u vragen heeft of een procedure wilt voeren over:

  • Echtscheiding
  • Omgang
  • Alimentatie
  • Gezag
  • Ondertoezichtstelling
  • Uithuisplaatsing
  • Vernietiging erkenning
  • Ontkenning vaderschap
  • Naamswijziging
  • Erfenis