Arbeidsrecht

Nuluren-contract of vast contract

Als advocaten arbeidsrecht verlenen wij rechtshulp bij oproepcontracten. Een oproepcontract (of nulurencontract, afroepcontract, invalcontract) is bedoeld om pieken in het werk op te vangen, zodat iemand alleen wordt opgeroepen als dat nodig is. In bepaalde gevallen is echter, ondanks de afspraken, een vast maandloon aan een oproepkracht verschuldigd.

In de praktijk komt het vaak voor dat een vast arbeidspatroon ontstaat bij oproepkrachten, omdat zij vaker werken dan alleen bij drukte of uitval. Dat is niet de bedoeling van een oproepcontract, omdat daarmee de beschermende bepalingen van de arbeidsovereenkomst kunnen worden omzeild.

Rechtsvermoeden

De Wet Flexibiliteit en Zekerheid van 1 januari 1999 geeft oproepkrachten meer zekerheid. Niet het aantal uren dat in het oproepcontract staat is bepalend, maar het arbeidspatroon. Als een oproepkracht 3 maanden lang elke week, of minimaal 20 uur per maand werkt, ontstaat een ‘rechtsvermoeden’ van een (vaste) arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst betreft dan het gemiddeld aantal gewerkte uren over de afgelopen drie maanden.

Tegenbewijs

De werkgever moet dan gemotiveerd aangeven dat de werknemer tijdelijk overwerkt of dat er sprake is van een seizoenspiek.

Als dit bewijs niet kan worden geleverd, wordt de oproepkracht beschouwd als een ‘gewone’ werknemer met een vast aantal uren en dus een vast salaris. Ook bij ziekte moet het loon dan worden doorbetaald. Een werkgever neemt dus een behoorlijk risico als een oproepkracht regelmatig wordt ingezet.

Voor vragen over oproepcontracten kunt u contact opnemen met een van onze advocaten arbeidsrecht.