Arbeidsrecht

Ontbinding arbeidscontract

Als advocaat arbeidsrecht te Amsterdam verlenen wij rechtshulp in geval van ontbinding van een arbeidscontract door de kantonrechter. Daar zijn gewichtige redenen voor nodig, zoals een dringende reden, of een verandering van omstandigheden.

Bij een dringende reden is sprake van daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer, waardoor van de werkgever redelijkerwijs niet kan worden gevraagd een arbeidscontract voort te laten duren. Daarnaast kan een verzoek worden ingediend wegens gewijzigde omstandigheden. Dit kan voor de werkgever bijvoorbeeld bestaan uit negatieve bedrijfseconomische omstandigheden, langdurige arbeidsongeschiktheid, hoog  ziekteverzuim of een verstoorde arbeidsverhouding.

De werkgever (en soms werknemer) dient een schriftelijk verzoek tot ontbinding in bij de rechter. De wederpartij kan een schriftelijk verweer in dienen. Daarop vindt een mondelinge behandeling bij de Kantonrechter plaats. Tenslotte volgt meestal binnen enkele weken de uitspraak. De kantonrechter kan een vergoeding toekennen aan de werknemer op basis van de kantonrechtersformule.

Ontbinding van een arbeidscontract is ook mogelijk wanneer een opzegverbod van toepassing is, of wanneer sprake is van een contract voor bepaalde tijd zonder tussentijds opzeggingsbeding. Wel toetst de kantonrechter of het verzoek tot ontbinding verband houdt met een opzegverbod.

Tegen de uitspraak van de kantonrechter is geen hoger beroep of cassatie mogelijk.

Gezien het regeerakkoord wordt deze route binnenkort waarschijnlijk -helaas- afgeschaft.