Geen ontslag wegens detentie

In een uitspraak van Rechtbank Haarlem sector Kanton van 5 april 2012 is het verzoek tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst van een werknemer die verdacht werd van fraude afgewezen.

De Kantonrechter stelde voorop dat zolang de werknemer strafrechtelijk nog niet was veroordeeld voor deze feiten, er van uit moest worden gegaan dat deze zich niet aan strafbare feiten schuldig had gemaakt en dat de werkgever de strafrechtelijke verdenking  ten onrechte als vaststaande feiten had aangenomen. De werknemer werd het niet kwalijk genomen dat hij zijn werkgever na zijn arrestatie niet onmiddellijk had ingelicht over de reden van zijn afwezigheid. Het strafblad van de werknemer vond de kantonrechter eveneens onvoldoende ernstig om mee te laten wegen, omdat dit voornamelijk verkeersincidenten betroffen. Dat de werknemer naast zijn werk bij een club betrokken was, was eveneens onvoldoende reden voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst, omdat niet was gebleken dat de werknemer deze club daadwerkelijk exploiteerde en geen strijdige belangen met die van de werkgever waren aangetoond. Dat er loonbeslag was gelegd bij de werknemer achtte de Kantonrechter ook onvoldoende voor de conclusie dat de werknemer ‘het criminele circuit was ingetrokken’.

Op basis van dit alles concludeert de kantonrechter dat er onvoldoende gewichtige redenen bestaan om de arbeidsovereenkomst te ontbinden omdat de kans reëel is dat partijen een zinvolle invulling kunnen geven aan de arbeidsovereenkomst en is het verzoek tot ontbinding afgewezen.

 

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met een van onze advocaten.