Van 1999 tot september 2008 was ik werkzaam als advocaat bij Everaert advocaten, een in vreemdelingenrecht gespecialiseerd kantoor. Daarvoor heb ik onder andere gewerkt bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst als beslismedewerker, bij de Rechtbank Den Haag als gerechtssecretaris bij de Vreemdelingenkamer, en ik ben in 1996 afgestudeerd in Nederlands recht aan de Universiteit van Maastricht.

Mijn praktijk richt zich met name op het reguliere vreemdelingenrecht (gezinshereniging,  arbeid in loondienst of als zelfstandige, kennismigranten en visazaken) en het Personen- en Familierecht (echtscheiding, omgangsregeling, erkenning/ ontkenning vaderschap,  adopties). Ik ben lid van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV) en de Specialisten Vereniging Migratierecht advocaten (SVMA). Daarnaast ben ik aspirant-lid van de vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS). Zie voor meer informatie hierover: www.verder-online.nl.

Ik vind het belangrijk om deskundige en gespecialiseerde juridische hulp te verlenen welke aansluit bij de belangen en wensen van de cliënt.

Door mijn jarenlange ervaring als advocaat kan ik bij aanvang goed inschatten wat de kans van slagen is en een op maat gesneden advies geven, zonder nodeloze procedures aan te willen gaan.

Ik vind het belangrijk dat burgers recht hebben op goede rechtsbescherming tegen de (soms te) machtige overheid, zeker wanneer fundamentele mensenrechten in het gedrang komen. Het restrictieve nationaal vreemdelingenrecht  (met name op het gebied van gezinshereniging) kan in sommige gevallen in strijd zijn met verdragen, zoals het Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM), het Internationaal Kinderverdrag (IVRK) en Europese richtlijnen.  Ik vind het mijn taak als advocaat om dit in procedures tegen de overheid aan de kaak te stellen.

Contact