In 2004 ben ik afgestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam in het straf- en vreemdelingenrecht. Na mijn studie ben ik begonnen als beslismedewerker bij de IND en vervolgens heb ik ruim twee jaar als secretaris/griffier gewerkt bij de Vreemdelingenkamer van de rechtbank Amsterdam.

In 2008 ben ik gaan werken als advocaat en ben ik me, naast het reguliere vreemdelingenrecht (o.a. gezinshereniging, verblijf bij echtgenoot, arbeid in loondienst, kennismigratie) gaan verdiepen in het familie- en jeugdrecht, het bijstaan van slachtoffers in strafzaken en het arbeidsrecht. Ik ben lid van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV).

Ik vind het belangrijk dat iedereen goede én betaalbare rechtsbijstand kan krijgen en dat een cliënt zich gehoord voelt. Iedere cliënt heeft immers zijn eigen verhaal, waardoor geen één zaak hetzelfde is.

Lou van Leer is werkzaam op de volgende gebieden

Contact