In 2005 ben ik afgestudeerd in het strafrecht en privaatrecht aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Tijdens en na mijn studie was ik werkzaam als gerechtssecretaris strafzaken voor het Gerechtshof te Leeuwarden. Sinds 2006 ben ik verbonden aan Witlox Snijders Tuzkapan Advocaten.

Mijn praktijk richt zich met name op strafzaken (waaronder jeugdstrafzaken) en het civiele jeugdrecht (ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing en plaatsing in gesloten jeugdzorg).

Tevens behandel ik zaken op het gebied van het bestuursrecht en het sociale zekerheidsrecht, waaronder zaken aangaande de Wet Werk en Bijstand (bezwaar en beroep tegen intrekking en/of terugvordering van uw bijstandsuitkering)

Mijn ervaring is dat betrokkenheid, inzet en een goede samenwerking met de cliënt tot het beste resultaat leidt.

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Jonge Strafrechtadvocaten.

 

Contact