Mediation

Mr Paul Snijders staat u als mediator arbeidsrecht te Amsterdam bij in arbeidsconflicten en geschillen bij samenwerkingsverbanden. Problemen op de werkvloer, ziekteverzuim en andere onwerkbare situaties blijken vaak het gevolg van verstoorde communicatie. Dit kan door mediation worden opgelost.

Bemiddelen

Als partijen er zelf niet meer uitkomen bemiddelt de mediator als neutrale en onpartijdige derde bij het conflict. De enige voorwaarde is dat er bereidheid tot praten bij de partijen bestaat. Bij verstoorde verhoudingen wordt de best mogelijke uitkomst  gezocht waar iedereen mee kan leven, op basis van gelijkwaardigheid en efficiency. Mediation blijkt in 75% van de gevallen succesvol en voorkomt rechtszaken, escalatie en verharding van standpunten. Bovendien houdt u het conflict in eigen hand en wordt de vuile was niet buiten gehangen omdat geheimhouding bij mediation verplicht is.

Arbeidsrecht

Bij een ervaren advocaat is de kennis van het arbeidsrecht en van gedrag van personen in organisaties reeds aanwezig. Zo kan er efficiënt naar oplossingen van het conflict worden gezocht. Als het beter blijkt om uit elkaar te gaan, kan exit mediation plaatsvinden. Bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst hoeft geen externe deskundige te worden aangetrokken.

On line

Ook met Online Mediation kunnen conflicten effectief worden opgelost.

Rechtszaak

Mocht mediation onverhoopt niet tot een oplossing leiden, dan blijft een juridische procedure mogelijk. Daarbij geldt dat wat tijdens mediation vertrouwelijk is besproken, niet in de rechtszaak openbaar mag worden gemaakt.

Tarief

Het tarief voor mediation bedraagt € 150,– per uur (ex BTW) voor particulieren en € 185,– per uur (ex BTW) voor bedrijven. Tot een bepaalde inkomens- en vermogensgrens bestaat recht op gesubsidieerde mediation. Bij arbeidsconflicten is het gebruikelijk dat de werkgever, Arbo-dienst of de verzekeraar de kosten van mediation vergoedt.

Paul Snijders heeft ruim 20 jaar ervaring als advocaat. Hij verleent face-to-face en online-mediation op de rechtsgebieden waar hij als advocaat werkzaam is. Hij is International ADR Certified mediator en lid van de Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten.