Tarieven en kosten

De uurtarieven van onze advocaten zijn redelijk. Deze variëren, afhankelijk van de ingeschakelde advocaat en de te behandelen zaak, van € 150,-- tot € 250,-- per uur exclusief omzetbelasting (en kantoorkosten).

No cure no pay

‘No cure no pay’ wordt door de Orde van Advocaten bij het verlenen van rechtshulp alleen toegestaan in letselschade- en overlijdensschadezaken.

Prijsafspraak

In voorkomende gevallen kan een prijsafspraak voor de hele zaak worden gemaakt.

Oriënterend gesprek

Een eerste oriënterend gesprek met een van onze advocaten van maximaal 15 minuten, waar verder geen werkzaamheden uit volgen, is gratis.

Gefinancierde Rechtshulp

Mogelijk komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtshulp. De Raad voor de Rechtsbijstand beslist hier over en legt dan een eigen bijdrage op die gebaseerd is op uw inkomen en vermogen van 2 jaar geleden. Dat geldt ook voor mediation.

Eenvoudige zaken kunnen worden afgedaan met een lichte adviestoevoeging, met een lage eigen bijdrage.

Ondernemers en gefinancierde rechtshulp

Zaken die de uitoefening van een zelfstandig beroep of bedrijf betreffen komen onder strenge voorwaarden in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand:
1) de voortzetting van het beroep of bedrijf (geen rechtspersoon) is afhankelijk van het resultaat van de aangevraagde rechtsbijstand, of
2) het beroep of bedrijf is ten minste één jaar geleden beëindigd, u bent in eerste instantie als verweerder bij een procedure betrokken (geweest) en de kosten van rechtsbijstand kunnen niet op andere wijze worden vergoed.

Strafzaken

In sommige strafzaken krijgt u automatisch een advocaat toegevoegd en wordt geen eigen bijdrage opgelegd. Dat laatste geldt ook als u gedetineerd bent.

Korting op eigen bijdrage

Wij kunnen voor u een korting van € 52,– op uw eigen bijdrage verzorgen via het Juridisch Loket. U krijgt automatisch deze korting bij een strafzaak, asielzaak of een bestuurlijke sanctie. Gaat u in een civiele of bestuursrechtelijke zaak in hoger beroep dan geldt deze korting ook.

Voor meer informatie over gefinancierde rechtshulp verwijzen wij u naar de Raad voor Rechtsbijstand en Orde van Advocaten.

Heeft u een rechtsbijstandverzekering?

Het Europese Hof van Justitie heeft op 7 november 2013 bepaald dat iemand die een rechtsbijstandverzekering heeft, zelf zijn advocaat mag kiezen als er een procedure wordt gevoerd. U hoeft daarbij geen genoegen te nemen met een jurist of advocaat die de rechtsbijstandverzekeraar aanwijst. Daarbij maakt het niet uit om wat voor een juridische procedure het gaat. De rechtsbijstandsverzekeraar is verplicht om de advocaat- en proceskosten te vergoeden. Dit is bevestigd door de Hoge Raad in een uitspraak van 21 februari 2014.

Second opinion

Ook heeft u in de meeste gevallen recht op een door de verzekeraar te betalen second opinion van een advocaat.

Abonnement

Een abonnement op juridische diensten (advies of procesbijstand) is mogelijk.

Kosten

Juridische bijstand brengt kosten met zich mee, zoals griffierechten, kosten van uittreksels, ingeschakelde deskundigen (bijvoorbeeld medisch adviseur) en deurwaarderskosten. In civiele zaken wordt de verliezende partij doorgaans veroordeeld in de proceskosten van de andere partij, volgens een door de rechtbank gehanteerd tarief. Dat geldt óók als men gebruik maakt van gefinancierde rechtshulp.