Arbeidsrecht

Faillissement en salaris

Als advocaat arbeidsrecht te Amsterdam verlenen wij rechtshulp in geval van loonvorderingen. Loonvorderingen van personeel is een van de voornaamste oorzaken van faillissement. Als een loonvordering geen succes heeft omdat de werkgever failliet gaat, wordt het personeel meestal door de curator ontslagen.

De curator moet zich bij opzegging houden aan een korte opzegtermijn van 1 maand tot maximaal zes weken. De curator is niet verplicht om een ontslagvergunning aan te vragen bij het UWV Werkbedrijf. Als twintig of meer werknemers worden ontslagen, moet dat worden gemeld aan het UWV. Er gelden bij faillissement geen opzegverboden.

Zodra een werkgever failliet is verklaard, heeft de werknemer recht op een faillissementsuitkering wegens betalingsonmacht. Het UWV vergoedt dan het achterstallig salaris vanaf dertien weken voor datum faillissement alsmede de periode na datum faillissement tot ontslagdatum aan de werknemer. Het gaat daarbij om:

  • achterstallig loon
  • emolumenten
  • onkostenvergoedingen
  • loon over de opzegtermijn
  • uitbetaling van nog openstaande vakantiedagen
  • vakantietoeslag
  • pensioenpremie
  • verhuiskostenvergoeding (indien de verhuizing in die periode van 13 weken valt)
  • overwerk
  • verkeersboetes die de werkgever normaalgesproken zou betalen

De financiële vergoedingen gelden tot dertien weken voorafgaande aan de datum van de opzegging door de curator. Om aanspraak te kunnen maken op deze vergoeding moet de aangifte tijdig bij het UWV binnen zijn.

De overblijvende loonvorderingen, die het UWV niet uitbetaalt, kunnen ter verificatie bij de curator worden ingediend.