Echtscheidingsrecht

Als advocaat echtscheidingsrecht te Amsterdam staan wij u bij in geval van echtscheiding. Een echtscheiding heeft ingrijpende consequenties voor u op het gebied van financiën, uw woonsituatie, en, indien van toepassing, vooral voor uw kinderen.

Een echtscheidingsprocedure kan op verschillende manieren verlopen.

Eenzijdig echtscheidingsverzoek

Bij een eenzijdig echtscheidingsverzoek wordt op verzoek van één van de echtgenoten de echtscheiding aangevraagd. Naast de echtscheiding kan een aantal nevenvoorzieningen gevraagd worden, zoals alimentatie, omgangsregeling en vaststelling van boedelverdeling. De advocaat van uw partner kan een verweerschrift indienen. Vervolgens vindt een mondelinge behandeling plaats, waarna doorgaans uitspraak volgt. In alle stadia is het mogelijk dat partijen alsnog overeenstemming bereiken. De rechtbank kan op verzoek voorzieningen treffen voor de duur van de echtscheidingsprocedure over zaken als: wie mag tijdens de procedure in de echtelijke woning verblijven, wie krijgt de voorlopige zorg over de kinderen, moet er alimentatie betaald worden.

Gemeenschappelijk echtscheidingsverzoek

Bij een gemeenschappelijk echtscheidingsverzoek kiest u samen voor echtscheiding met één advocaat. Dit kan uitsluitend wanneer de echtgenoten het over alles eens zijn. De advocaat familierecht stelt dan een convenant op, waarin alle gemaakte afspraken vervat zijn. Het convenant kan deel uitmaken van de echtscheidingsbeschikking.