Arbeidsrecht

De statutair directeur

Een statutair directeur heeft een andere rechtspositie dan een 'gewone' werknemer. Een statutair directeur wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders of Raad van Commissarissen van een besloten of naamloze vennootschap. Daarnaast heeft een statutair directeur doorgaans ook een arbeidsovereenkomst met de vennootschap. Welke ontslagregels van toepassing zijn op een statutair directeur?

Vennootschap

De bijzondere rechtspositie van de statutair directeur brengt met zich mee dat zowel de vennootschappelijke bepalingen, als (een deel van) de arbeidsrechtelijke bepalingen van toepassing zijn op het ontslag van een statutair directeur.

Uit de vennootschappelijke bepalingen blijkt onder meer dat een statutair directeur te allen tijde kan worden ontslagen door het orgaan dat de statutair directeur heeft aangesteld. Bij een dergelijk besluit moeten echter alle wettelijke en statutaire regels in acht zijn genomen voor een rechtsgeldig ontslagbesluit. Zo moet de statutair directeur voorafgaand aan het ontslagbesluit in de gelegenheid gesteld zijn om te worden gehoord en moet het besluit met de vereiste meerderheid van stemmen zijn aangenomen door het bevoegde orgaan.

Arbeidsovereenkomst

Het uitgangspunt is wanneer een statutair directeur door een rechtsgeldig besluit als bestuurder van de vennootschap is ontslagen, tevens van rechtswege de arbeidsovereenkomst ten einde komt. Een ontslagvergunning van het UWVWERKbedrijf is daarbij niet vereist.

Opzegverbod

Echter in het geval een bijzonder opzegverbod (bijv. wegens ziekte of zwangerschap) van toepassing is, dan leidt een vennootschapsrechtelijke ontslag niet automatisch tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Een statutair directeur kan – nadat hij zich beschikbaar heeft gehouden voor werk- aanspraak maken op doorbetaling van zijn salaris.

Schadevergoeding

Voorts kan een statutair directeur schadevergoeding vorderen in een kennelijk onredelijk ontslagprocedure wanneer het ontslag niet voldoet aan de regels.

Voor meer informatie of advies over de rechtspositie van een statutair directeur kunt u contact opnemen met een van onze advocaten arbeidsrecht.