Arbeidsrecht

Concurrentiebeding

Als advocaat arbeidsrecht te Amsterdam verlenen wij rechtshulp bij problemen met een concurrentiebeding. Een non-concurrentiebeding maakt deel uit van een arbeidsovereenkomst en kan niet zomaar opzij worden geschoven. Maar als blijkt dat het beding onredelijk is, kan het door de rechter worden aangepast.

Dat kan in ook overleg met de werkgever, of, als dat niets oplevert, door de kantonrechter worden opgelegd. Deze kan het beding geheel of gedeeltelijk vernietigen, of, als hij niet over wil gaan tot (gedeeltelijke) vernietiging van het beding, een vergoeding toe kennen aan de werknemer. Ook kan de rechter, als in het beding een boete staat opgenomen, deze boete op verzoek matigen. Bij dit alles dient de rechter rekening te houden met de belangen van zowel de werkgever als de werknemer. Vaak wordt te gemakkelijk gedacht over het beperken van een non-concurrentiebeding. Als dit beding de werknemer beperkt in zijn mogelijkheden om ander werk te vinden, betekent dit niet automatisch dat de rechter het beding wel zal vernietigen of matigen. In de praktijk echter wordt veel gevallen het beding door de rechter (gedeeltelijk) beperkt in tijd of omvang. Als er sprake is van een functie waarbij een bepaalde vertrouwensrelatie met klanten bestaat of waarin bepaalde informatie en kennis van groot belang is voor het bedrijf, dan zal de rechter, met het oog op de belangen van de werkgever, kritisch omgaan met een verzoek tot wijziging van het non-concurrentiebeding.

Voor vragen over het non-concurrentiebeding kunt u contact opnemen met een van onze advocaten arbeidsrecht.