Witlox Snijders Tuzkapan Advocaten te Amsterdam is gespecialiseerd in de volgende rechtsgebieden:
 • Strafrecht

  Als advocaat strafrecht te Amsterdam verlenen wij rechtshulp als u een probleem heeft met politie of justitie. Lees verder

 • Arbeidsrecht

  Het arbeidsrecht is voortdurend in beweging door nieuwe wetgeving en uitspraken. Onze advocaten zijn op de hoogte van de actuele ontwikkelingen. Lees verder

 • Personen- & familierecht

  Als advocaat Personen- en familierecht te Amsterdam verlenen wij rechtshulp bij problemen met samenwonenden, gehuwden, familie, kinderen en ouders. Lees verder

 • Aansprakelijkheidsrecht en letselschade

  Als advocaat letselschade te Amsterdam staan wij u bij in aansprakelijkheidszaken. Het aansprakelijkheidsrecht bepaalt wanneer schade moet worden vergoed. Er kan schade zijn aan eigendommen, maar ook aan personen, zoals lichamelijk of geestelijk letsel. Lees verder

 • Huurrecht

  Als advocaat huurrecht te Amsterdam verlenen wij rechtshulp bij huurkwesties. Lees verder

 • Vreemdelingenrecht

  Als advocaat vreemdelingenrecht te Amsterdam staan wij u bij in problemen op het gebied van het regulier vreemdelingenrecht (dus geen asiel). Lees verder

 • mr. Peggy Franssen

  Mijn praktijk richt zich met name op het reguliere vreemdelingenrecht (gezinshereniging,  arbeid in loondienst of als zelfstandige, kennismigranten en visazaken) en het Personen- en Familierecht (echtscheiding, omgangsregeling, erkenning/ ontkenning vaderschap,  adopties). Ik ben lid van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken … Lees verder

 • mr Dinesh Changoer

  In 2000 ben ik afgestudeerd in het Nederlands recht aan de Universiteit Leiden. Sinds 2008 ben ik als advocaat werkzaam en voer een algemene praktijk met nadruk op familie- & personenrecht (inclusief echtscheidingsrecht), verbintenissenrecht en strafrecht.

  Sinds 2014 ben ik verbonden aan Witlox Snijders Tuzkapan Advocaten.

  Daarnaast houd ik mij bezig met promotie-onderzoek aan de Universiteit van Leiden. Lees verder

 • Turks recht

  Wij adviseren u over Turks recht. De afgelopen jaren zijn de contacten met Turkije in een stroomversnelling geraakt, waardoor er met name een toename valt te bespeuren van commerciële activiteiten en de aankoop van onroerend goed in Turkije door Nederlanders. Lees verder

 • Mediation

  Problemen op de werkvloer, ziekteverzuim en andere onwerkbare situaties blijken vaak het gevolg van verstoorde communicatie. Dit kan door mediation worden opgelost. Lees verder

 • Ambtenarenrecht

  Als advocaat ambtenarenrecht te Amsterdam verlenen wij rechtshulp in geval van arbeidsconflicten tussen overheid en ambtenaar. Het Ambtenarenrecht is een zelfstandig rechtsgebied dat afwijkt van het arbeidsrecht en gebaseerd is op besluiten die vallen onder het bestuursrecht (Awb). Te denken valt aan besluiten en maatregelen van het Rijk, ministeries, provincies, gemeenten, waterschappen en politiekorpsen, zoals: reorganisatie, overplaatsing, berisping en (straf)ontslag. Lees verder