Bank mag schuld zakelijke lening niet verrekenen met saldo privérekening

Rechtbank Amsterdam heeft op 23 juli 2014 bepaald dat een bank een zakelijke schuld van een debiteur niet zomaar mag verrekenen met het positieve saldo op een privérekening. Betrokkene had een herfinanciering bij de Rabobank afgesloten voor zijn bedrijf. Toen het slecht ging met het bedrijf zegde de bank de kredieten op, gaf aan het onderpand te zullen veilen en verrekende alvast de zakelijke schuld met het saldo op de en/of rekening van betrokkene en zijn echtgenote, waardoor deze in de problemen kwamen.

Onaanvaardbaar

Betrokkene stelde daarop de bank aansprakelijk. De rechtbank overwoog dat onder omstandigheden het verrekenen van een saldo op een privérekening, met een vordering uit hoofde van een zakelijke lening, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar kan zijn, ook al was voor die verrekening een rechtsgrond aanwezig.

Executieveiling

In dit geval stond vast dat de executieveiling nog niet had plaatsgevonden en de opbrengst van de veiling nog niet bekend was. Die opbrengst bleek, achteraf, zodanig hoog te zijn dat daarmee de zakelijke vordering van de bank kon worden afgelost. Daarmee stond volgens de rechtbank vast dat de bank niet, voordat er was geveild, had mogen overgaan tot verrekening met het saldo op de en/of rekening.

Misbruik van bevoegdheid

De Rabobank had volgens de rechtbank in afwachting van de veiling de verrekening uit moeten stellen, ook omdat de verrekening tot gevolg had dat betrokkene en zijn echtgenote hun verplichtingen niet meer na konden komen. Bovendien zou executie van het woonhuis misbruik van bevoegdheid opleveren:

‘Alhoewel het de hypotheekhouder in beginsel vrijstaat om te bepalen op welk moment hij overgaat tot executoriale verkoop in het geval dat de schuldenaar zijn verplichtingen niet nakomt, zou de uitwinning van het onderpand in de voormelde omstandigheden op dit moment misbruik van bevoegdheid opleveren’.

De bank is nu opgedragen om te bewijzen dat betrokkene en zijn echtgenote destijds toestemming voor de verrekening hebben gegeven.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met een van onze advocaten.