Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is voortdurend in beweging door nieuwe wetgeving en uitspraken. Onze advocaten zijn op de hoogte van de actuele ontwikkelingen.

Arbeidsconflict

Een arbeidsgeschil kan verstrekkende gevolgen hebben. Vaak moet de rechter worden ingeschakeld, bijvoorbeeld bij ontslag, doorbetaling van het salaris of op non-actiefstelling.

In spoedeisende zaken is een kort geding de aangewezen weg. In andere procedures wordt ook snel een uitspraak gedaan: bijvoorbeeld bij opzegging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Procedures waarin zaken moeten worden bewezen door getuigen, nemen meer tijd in beslag. Per geval wordt bekeken wat voor u de juiste weg is.

Buiten de rechter

Een geschil kan ook buiten de rechter worden opgelost, bijvoorbeeld als er duidelijke contracten zijn, door het voeren van onderhandelingen, het sluiten van een beëindigingsovereenkomst (vaststellingsovereenkomst), interne klachtenprocedure of dossieropbouw. Ook mediation is een mogelijkheid.

Werkgebieden

Het arbeidsrecht is zeer uitgebreid. Wij hebben jarenlang ervaring in het arbeidsrecht en verlenen rechtshulp aan werkgevers, werknemers en ambtenaren bij: