Aansprakelijkheidsrecht en letselschade

Als advocaat letselschade te Amsterdam staan wij u bij in aansprakelijkheidszaken. Het aansprakelijkheidsrecht bepaalt wanneer schade moet worden vergoed. Er kan schade zijn aan eigendommen, maar ook aan personen, zoals lichamelijk of geestelijk letsel.

Letselschade Advocaat Amsterdam

Als advocaat letselschade te Amsterdam treden wij voor u op in geval van bijvoorbeeld:

De schadeposten kunnen vaak worden verhaald op de aansprakelijke partij. Hierbij kunt u denken aan:

 • inkomensschade
 • revalidatiekosten
 • kosten tijdens het verblijf in het ziekenhuis
 • kosten van verpleging en verzorging
 • kosten aanpassen van de woning
 • huishoudelijke hulp
 • reiskosten
 • medische kosten (o.a. medicijnen)
 • aanschaf van hulpmiddelen
 • materiële schade (o.a. beschadigde kleding)
 • immateriële schade (smartengeld)

Kosten voor rechtsbijstand

Vaak zal een veroorzaker -of zijn verzekeraar- ook de redelijke kosten van rechtsbijstand (advocaat en deskundigen) moeten voldoen. Als de verzekeringsmaatschappij de aansprakelijkheid maar voor een deel erkent, bijvoorbeeld als u zelf ook schuld aan het ongeval heeft, dan krijgt u de schade gedeeltelijk vergoed.

Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en vermogen kunnen wij voor u gefinancierde rechtsbijstand aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. In dat geval moet u, totdat de aansprakelijkheid is erkend, zelf de verschotten betalen. U moet denken aan kosten voor het opvragen van medische informatie, de medisch adviseur of expertise-arts, griffierecht en kosten van een deurwaarder. Als u niet voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt, wordt op basis van uurtarief gewerkt. Het is advocaten verboden om op basis van “no cure, no pay” te werken.

Medisch adviseur

Bij letselschade zaken is het vaak nodig om een medisch adviseur in te schakelen. Een advocaat of rechter is immers geen arts. Daarnaast adviseert de medisch adviseur ook over de in te schakelen deskundige arts. De medisch adviseur die wij voor slachtoffers inschakelen, treedt alleen op voor slachtoffers en dus niet voor verzekeraars.

Deelgeschilprocedure

Vaak worden letselschadezaken zonder procedure afgewikkeld. Mocht uw zaak onverhoopt toch vastlopen, dan bestaat de mogelijkheid van een -vaak kostbare- bodemprocedure bij de rechtbank, of een mediationtraject. Daarnaast is het in bepaalde gevallen mogelijk om een deelgeschilprocedure te starten. Als de aansprakelijkheid is erkend, komen de kosten van dat deelgeschil voor rekening van de aansprakelijke partij. Dan heeft u op redelijk korte termijn duidelijkheid over een geschilpunt, waarna de zaak buiten de rechter afgehandeld kan worden.

Werkgever/ondernemer

Werkgevers van slachtoffers kunnen het betaalde nettoloon van de werknemer verhalen op de aansprakelijke partij. Als de ondernemer zelf geconfronteerd wordt met letsel, kan een geschil ontstaan met de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Uiteraard kunnen wij u hierover adviseren.